piezoelektrický jev

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty