Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektrické akcelerační pole
  • elektrické pole rychlého náboje
  • elektrodynamické pole
  • elektrokinetika
  • Heavisidovo magnetické pole
  • transformace elektrostatické síly

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty