Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • energie magnetického pole
  • indukce magnetického pole
  • intenzita magnetického pole
  • točivé magnetické pole

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty