magnetická hystereze

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ferimagnetické látky
  • feromagnetické látky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty