elektromagnetická indukce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • zákon elektromagnetické indukce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty