Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Foucaultovy proudy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty