kvazistacionární pole

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty