Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • klasická optika
  • optické vlastnosti

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty