Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • polarizace světla lomem
  • polarizace světla odrazem
  • polarizace vln

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty