Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • záření černého tělesa

Nadřazené heslo

Podřazená hesla