Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • částicové vlny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty