Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • baryonový náboj

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty