Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • spektrometry

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty