Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • akustická holografie
  • holografická interferometrie
  • hologramy
  • mikrovlnná holografie
  • optická holografie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty