Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hoření

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty