výpočetní metody ve fyzice

Nepreferovaná znění

  • časová diskretizace
  • korektní úlohy
  • metody největšího spádu
  • nekorektní úlohy
  • numerická předpověď
  • přibližné řešení rovnic
  • simulace v reálném čase
  • teorie tolerance
  • výpočetní řešitelnost problémů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla