Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • režim řek
  • řečiště
  • řeky
  • říční síť
  • údolí řek

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty