etnická stratifikace

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo