Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • geografie infrastruktury

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla