populační projekce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • odhad počtu obyvatel

Nadřazené heslo