regionální geografie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lékařská geografie
  • regiony světa
  • vojenská geografie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty