Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • astrodynamika
  • hvězdné asociace

Nadřazené heslo

Podřazená hesla