historická geologie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diskordance
  • facie
  • hiát
  • konkordance
  • megacyklus
  • mezocyklus
  • sedimentační cyklus

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty