Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biostratigrafické jednotky
  • litostratigrafické jednotky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty