mezihvězdná hmota

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty