Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ložiska kovů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla