hvězdy v galaxiích

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • eliptické galaxie
  • galaktické halo
  • jádra galaxií
  • objekty typu BL Lacertae
  • radiogalaxie
  • spirální ramena galaxií

Nadřazené heslo

Podřazená hesla