bituminózní břidlice

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo