Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kupy galaxií
  • místní skupina galaxií
  • nadkupy galaxií

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty