Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fotosféra
  • chromosféra
  • nitro Slunce
  • povrch Slunce
  • protuberance
  • sluneční cykly
  • sluneční skvrny
  • zatmění Slunce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty