Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • litologie
  • petrologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty