Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • eruptiva
  • vyvřeliny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty