Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • denní rotace Země kolem osy
  • Chandlerova perioda
  • nepravidelnosti rotace
  • nutace
  • pohyb kolem Slunce
  • pohyb pólů
  • precese

Nadřazené heslo

Podřazená hesla