Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • datování
  • historický čas
  • historický fakt
  • historický faktor
  • prostorová historie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla