Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • znak

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty