meziplanetární hmota

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • meziplanetární plazma
  • meziplanetární plyn
  • meziplanetární prach
  • Oortův oblak
  • prachové plazma

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty