Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vyprávěcí prameny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla