Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kvantová kosmologie
  • velkoprostorová struktura vesmíru

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty