Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antropický princip
  • inflační fáze vývoje
  • kritická hustota vesmíru
  • nehomogenity vesmíru
  • nukleosyntéza
  • reliktová neutrina
  • reliktové gravitony
  • rozpínání vesmíru
  • skrytá hmota ve vesmíru

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty