Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hutě
  • železárny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla