Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Bessemerův konvertor
  • Thomasův konvertor

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty