Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • surové železo ocelárenské
  • surové železo slévárenské
  • surové železo speciální

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty