Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • atomová struktura látek

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty