Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • astronautika
  • pilotovaná kosmonautika
  • přechodové dráhy
  • přistání rakety
  • raketové manévry
  • start rakety

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty