pozorovací technika mimozemská

Nepreferovaná znění

  • astronomie z umělých družic
  • gama-astronomie
  • infračervená astronomie
  • rentgenová astronomie
  • ultrafialová astronomie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla