Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • geodetické družice
  • geosynchronní družice
  • navigační družice
  • spojové družice
  • špionážní družice
  • vojenské družice

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty