Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • tepelné kapacity

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty