Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • observatoře

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty