Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • analytická disperze
  • disperzita
  • koloidní disperze
  • vlastnosti disperzních soustav

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty