Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lyofilní soly
  • lyofobní soly
  • lyosoly

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty